VESLAMO ZAJEDNO

Projekat “VESLAMO ZAJEDNO” je finansirao GRAD BEOGRAD-KANCALARIJA ZA MLADE.

Ciljna grupa projekta su mladi oštećenog sluha i sa smetnjama u razvoju. To je deset izabranih učenika OŠ „Radivoj Popović“ iz Zemuna.

Liman je angažovao dva trenera.

U sve aktivnosti je uključena nastavnica OŠ.

Projekat je trajao u septembru i oktobru 2023.

Izabrani učenici su tokom trajanja projekta imali 2 sata treninga nedeljno.

Treninzi su organizovani na Dunavu.

Učesnici su naučili osnove rafting veslanja u svim disciplinama sportskog raftinga.

Učenici su imali organizovano merenje na rafting ergometrima na početku i na kraju projekta. Merenje na kraju projekta je organizovano kao takmičenje.

Uradjene su majice i kačketi sa znakom projekta.

Najbolji učesnici su dobili na poklon patike.

Veslanje u rafting čamcima je timski rad tako da su učenici imali mogućnost da osete važnost timskog rada, saradnje izmedju članova posade u čamcu, odgovornost prema sebi i prema timu u čamcu. Stekli su niz iskustava značajnih kako za njihov fizički napredak tako i za njihov socijani život i mentalno zdravlje.

Poboljšanje njihove fizičke kondicije je kvantifikovano merenjem na rafting ergometrima.

Napravljena je brošura o projektu u kojoj su u kratkim crtama izneta zapažanja i iskustva trenera u radu sa decom sa ovim oštećenjima. Brošura može da bude polazna tačka drugim trenerima koji će trenirati decu sa ovim oštećenjima.

Treneri „Limana“ su stekli značajno iskustvo i osposobili se za rad sa decom sa ovim oštećenjima.

Treneri su spremni da svoja iskustva podele sa drugim trenerima koji se budu uključili u rad sa decom sa ovim oštećenjima

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial